Taxberg
RM 84,318
Bayaran bersih
RM 13,650
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 20,682
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 34,332
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 13,650 untuk membayar anda RM 105,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.27 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
28.9%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 19.7% kini meningkat kepada 28.9%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.