Taxberg
RM 87,693
Bayaran bersih
RM 14,300
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 22,307
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 36,607
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 14,300 untuk membayar anda RM 110,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.33 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
29.5%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 20.3% kini meningkat kepada 29.5%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.