Taxberg
RM 104,118
Bayaran bersih
RM 17,550
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 30,882
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 48,432
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 17,550 untuk membayar anda RM 135,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.59 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
31.7%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 22.9% kini meningkat kepada 31.7%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.