Taxberg
RM 11,114
Bayaran bersih
RM 1,950
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 3,886
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 5,836
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 1,950 untuk membayar anda RM 15,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.89 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
34.4%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 25.9% kini meningkat kepada 34.4%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.