Taxberg
RM 113,868
Bayaran bersih
RM 19,500
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 36,132
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 55,632
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 19,500 untuk membayar anda RM 150,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.71 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
32.8%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 24.1% kini meningkat kepada 32.8%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.