Taxberg
RM 120,368
Bayaran bersih
RM 20,800
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 39,632
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 60,432
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 20,800 untuk membayar anda RM 160,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.78 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
33.4%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 24.8% kini meningkat kepada 33.4%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.