Taxberg
RM 133,368
Bayaran bersih
RM 23,400
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 46,632
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 70,032
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 23,400 untuk membayar anda RM 180,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.89 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
34.4%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 25.9% kini meningkat kepada 34.4%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.