Taxberg
RM 13,822
Bayaran bersih
RM 2,492
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 5,344
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 7,836
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 2,492 untuk membayar anda RM 19,167. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.09 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
36.2%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 27.9% kini meningkat kepada 36.2%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.