Taxberg
RM 143,118
Bayaran bersih
RM 25,350
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 51,882
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 77,232
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 25,350 untuk membayar anda RM 195,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.96 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
35%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 26.6% kini meningkat kepada 35%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.