Taxberg
RM 146,368
Bayaran bersih
RM 26,000
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 53,632
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 79,632
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 26,000 untuk membayar anda RM 200,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.98 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
35.2%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 26.8% kini meningkat kepada 35.2%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.