Taxberg
RM 15,173
Bayaran bersih
RM 2,763
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 6,077
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 8,840
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 2,763 untuk membayar anda RM 21,250. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.16 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
36.8%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 28.6% kini meningkat kepada 36.8%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.