Taxberg
RM 172,368
Bayaran bersih
RM 31,200
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 67,632
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 98,832
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 31,200 untuk membayar anda RM 240,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.12 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
36.4%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 28.2% kini meningkat kepada 36.4%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.