Taxberg
RM 18,137
Bayaran bersih
RM 3,358
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 7,696
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 11,055
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 3,358 untuk membayar anda RM 25,833. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.28 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
37.9%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 29.8% kini meningkat kepada 37.9%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.