Taxberg
RM 188,545
Bayaran bersih
RM 34,450
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 76,455
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 110,905
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 34,450 untuk membayar anda RM 265,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.19 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
37%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 28.9% kini meningkat kepada 37%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.