Taxberg
RM 18,674
Bayaran bersih
RM 3,467
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 7,992
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 11,459
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 3,467 untuk membayar anda RM 26,667. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.30 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
38%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 30% kini meningkat kepada 38%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.