Taxberg
RM 2,065
Bayaran bersih
RM 350
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 628
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 978
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 350 untuk membayar anda RM 2,692. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.63 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
32.1%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 23.3% kini meningkat kepada 32.1%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.