Taxberg
RM 201,487
Bayaran bersih
RM 37,050
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 83,513
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 120,563
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 37,050 untuk membayar anda RM 285,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.23 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
37.4%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 29.3% kini meningkat kepada 37.4%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.