Taxberg
RM 204,723
Bayaran bersih
RM 37,700
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 85,278
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 122,978
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 37,700 untuk membayar anda RM 290,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.24 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
37.5%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 29.4% kini meningkat kepada 37.5%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.