Taxberg
RM 2,377
Bayaran bersih
RM 413
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 796
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 1,208
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 413 untuk membayar anda RM 3,173. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 3.81 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
33.7%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 25.1% kini meningkat kepada 33.7%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.