Taxberg
RM 224,093
Bayaran bersih
RM 41,600
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 95,907
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 137,507
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 41,600 untuk membayar anda RM 320,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 4.30 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
38%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 30% kini meningkat kepada 38%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.