Taxberg
RM 59,418
Bayaran bersih
RM 9,100
Cukai yang dibayar oleh majikan
RM 10,582
Cukai yang anda bayar
Jumlah cukai yang dibayar
RM 19,682
Adakah anda tahu majikan anda juga membayar cukai atas gaji anda? Ia membiayai RM 9,100 untuk membayar anda RM 70,000. Dalam erti kata lain, setiap kali anda membelanjakan RM 10 daripada wang susah payah anda, RM 2.81 pergi kepada kerajaan.
Kadar cukai sebenar
24.9%
Oleh itu, dengan anda dan majikan sama ada membayar cukai, apa yang digunakan untuk menjadi kadar cukai 15.1% kini meningkat kepada 24.9%, bermakna kadar cukai sebenar anda sebenarnya lebih tinggi daripada yang sepertinya pada mulanya.